Wydział Mechaniczno-Elektryczny Akademii Marynarki Wojennej

  • Facebook
  • Twitter
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowe technologie dla dziewczyn

Drukuj PDF
STUDENTKI WYDZIAŁU MECHANICZNO-ELEKTRYCZNEGO:

Szanowne Panie,
Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel prowadzi VI edycję programu
Więcej…
 

Legitymacje studenckie – „hologramy”

Drukuj PDF

Z dniem 25.05 br., student Akademii Marynarki Wojennej w celu przedłużenia ważności legitymacji oraz otrzymania „hologramu” może zgłosić się do Tymczasowego Punktu Obsługi Studenta (TPOS), który znajduje się w budynku nr 300, pom. 102. TPOS działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.

TPOS czynny będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Więcej…
 

Zarządzenie Rektora-Komendanta AMW nr 20/2020

Drukuj PDF

W zakładce Do pobrania znajduje się Zarządzenie Rektora-Komendanta AMW nr 20/2020 w sprawie procedury przeprowadzenia oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19.

Plik - ZarzadzenieRK_20_2020_procedura_organizacji_egzaminow_dyplomowych.pdf.

 

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych - sem. zim. r.a. 2020/21

Drukuj PDF

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Więcej…
 

Informacja o obronach zdalnych

Drukuj PDF

Zgodnie z zarządzeniem Rektora – Komendanta nr 20/2020 do momentu wznowienia w Akademii Marynarki Wojennej zajęć dydaktycznych egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna odbywać się będą tylko i wyłącznie w formie zdalnej. Egzaminy dyplomowe planowane w formie pisemnej odbędą się dopiero po wznowieniu zajęć oraz otwarciu uczelni. Egzaminy będą przeprowadzane w drodze wirtualnego spotkania odbywanego za pomocą platformy edukacyjnej eduPortal. W dalszym ciągu obowiązują wszystkie postanowienia i warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego zawarte w Regulaminie Studiów Akademii Marynarki Wojennej.

Szczegółowa procedura wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego dostępna jest we wspomnianym wyżej Zarządzeniu.

 

Decyzja w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla studentów

Drukuj PDF

Treść decyzji nr 35/2020 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej, dotyczącej przyznania jednorazowej zapomogo dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 – można znaleźć w pliku Decyzja_35_2020_RK_zapomoga.pdf, który jest dostępny w zakładce Do pobrania.